Psychologisch consulente

Stefanie Rijde

Kinderen en jongeren kunnen bij mij terecht om te werken rond: 


  • een positiever zelfbeeld
  • leren omgaan met (faalangst)
  • assertiever worden
  • diverse sociale vaardigheden
  • emotieregulatie
  • gedragsproblemen
  • psycho-educatie over ADHD en AutismeSpectrumStoornis
  • ...


Bij het behandelen van kinderen werk ik steeds nauw samen met de ouders. Dit kan via individuele oudergesprekken en/of gezinsgesprekken.