Psychologisch consulente

Stefanie Rijde

Hallo, welkom op mijn website! 


Graag stel ik mezelf even voor.


Ik ben Stefanie Rijde en studeerde in 2007 af als Bachelor in de Toegepaste Psychologie.

Van 2017-2021 volgde ik de 4-jarige opleiding Oplossingsgerichte Cognitieve Systeemtherapie aan het Korzybski Instituut.In 2006-2007 liep ik stage op een dienst Kinder-en Jeugdpsychiatrie.


Na het afstuderen werkte ik meer dan 12 jaar in een centrum voor ambulante revalidatie waar ik o.a. psychosociale begeleiding gaf aan kinderen en jongeren met complexe ontwikkelingsstoornissen, ADHD, AutismeSpectrumStoornis,...


Naast het individueel begeleiden van kinderen en jongeren heb ik ook heel wat ervaring opgebouwd op vlak van groepstherapieën (o.a. sociale vaardigheidstraining, psycho-educatieve groepen, groepstherapie gericht op angstige en depressieve kinderen).

Tevens gaf ik ook meermaals oudertrainingen in groep voor ouders met een kind met ADHD/gedragsproblemen. De voorbije jaren volgde ik diverse vormingen rond AutismeSpectrumStoornis, ADHD, sociale vaardigheden,... Ik participeerde aan de werkgroep ADHD georganiseerd vanuit het SIG, nam deel aan een supervisiegroep rond gezinstherapie en een intervisiegroep rond hoogsensitiviteit. Half april 2020 ben ik gestart als zelfstandig psychologisch consulente en geef psychosociale begeleiding aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen zowel aan huis als in de praktijk. 


Centraal in de begeleiding staat de hulpvraag van de cliënt. Er wordt met diverse technieken gewerkt (o.a. via gesprek, spel, creatieve opdrachten).